Findit.se Privacy Statement

Findit.se värnar om din privata integritet när du besöker webbplatsen www.findit.se. Vi låter dig besöka vår webbplats utan att avslöja någon som helst information om dig själv. Findit.se tillhandahåller dessa sekretessbestämmelser för att informera dig om vår sekretesspolicy och våra rutiner, samt om de valmöjligheter du har när det gäller hur information inhämtas online och hur de används.


Sekretessbestämmelser


Följande sekretessbestämmelser berättar om hur Findit.se samlar in, använder och skyddar den information som du lämnar på vår webb-plats.

 1. Personlig information
  Om du väljer att publicera en annons på Findit.se måste du fylla i kontaktuppgifter så att en intresserad läsare kan kontakta dig när han eller hon läser din annons. Alla uppgifter om dig raderas i samband med att annonsen upphört att visas, dvs då annonstiden utgått eller när du själv raderat annonsen. Findit.se för inte vidare konfidentiell information om dig utan ditt tillstånd. Vi lagrar och använder dina personliga uppgifter med högsta säkerhet och integritet för att vi ska kunna erbjuda dig en utomordentlig trygg service. Vi uppskattar ditt förtroende för oss och vår webbplats.

 2. Icke-personlig information
  Icke-personlig information är uppgifter om användning som inte är relaterade till en viss person eller som kan användas för att identifiera någon. Vi samlar in och analyserar sådan icke-personlig information för att kunna utvärdera hur våra besökare använder Findit.se webbplatsen i syfte om att ständigt kunna förbättra webb-platsen.

  Icke-personliga uppgifter som vi samlar in kan innefatta uppgifter om vilka sidor som besökts, unika webbadresser, webbläsartyper och IP-adresser. Större delen av sådan information samlas in via cookies och andra analystekniker. Webbsidorna på Findit.se använder cookies för dataanalys- och personanpassningstjänster.

 3. Din information gentemot tredjeparts-företag
  Vissa av Findits tjänster är kopplade till tjänster från oberoende tredjeparts-företag. Personlig information lämnas inte ut till tredjeparts-företag utan ditt samtycke. För att dessa tjänster skall fungera använder vi oss av cookies som innehåller icke-personliga uppgifter. Läs mer om dessa i avsnittet cookies.

 4. Säkerhetsinformation
  Det är mycket viktigt att du som användare på findit.se kan lita på oss helt och fullt. Säkerheten för din personliga information är viktig, så därför använder vi oss av starkt kryptering för all kommunikation över Internet.

 5. Cookies
  Mer information om cookies finns här »

 6. Länkar till andra webbplatser
  Företag annonserar och informerar på Findit.se webbplatsen genom banners och dylikt. Findit garanterar inte att dessa företag har Privacy Statements av motsvarande slag.

 7. Ändringar av vår sekretesspolicy
  Om vi skulle ändra vår sekretesspolicy kommer vi att informera dig på sidan Privacy Statement. För att vara helt säker på att du vet vilka sekretessbestämmelser som gäller kan du då och då granska vår sekretesspolicy på våran webb-plats.

  Om du har några frågor som rör sekretessbestämmelser som tillämpas av www.findit.se eller denna sekretesspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till oss.