Findit dataskyddsbeskrivning

Findit värnar om din privata integritet när du besöker webbplatsen findit.se. Ditt förtroende är viktigt för oss!

Vi samlar in information som berör användningen av våra sidor, eftersom vi vill erbjuda dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Med hjälp av analyser som baserar sig på användarinformationen har vi möjlighet att erbjuda dig så intressant innehåll för som möjligt. Denna typ av riktat innehåll kan vara t.ex. intressant reklam eller annan kommunikation som är av intresse för dig.

Findit tillhandahåller dessa sekretessbestämmelser för att informera dig om vår sekretesspolicy och våra rutiner, samt om de valmöjligheter du har när det gäller hur information inhämtas online och hur de används.

Grunderna för och ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Vi fäster stor vikt vid användarnas privata integritet och förbinder oss att skydda och respektera din integritet som användare av våra tjänster på Findit. Vi följer dataskyddslagstiftningen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna sekretesspolicy beskriver hur och varför vi samlar in och använder information om våra användare och hur vi skyddar våra användares information. Vi rekommenderar att du läser hela vår dataskyddsbeskrivning nedan för att förstå hur vi använder och behandlar din personliga information.

Vilken information samlar vi om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar dig hos oss eller beställer produkter eller tjänster. Vi samlar också information när du frivilligt slutför kundundersökningar, ger feedback, prenumererar på nyhetsbrev och kontaktar oss. Webbplatsanvändningsinformation samlas in med hjälp av cookies.

Beroende på tjänstens karaktär och egenskaper samlar vi in personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Du har också möjlighet att tacka nej till vissa aktiviteter, dessa val gör du via dina inställningar.

Uppgifter som du har lämnat till oss (personlig information)

Största delen av Findit:s tjänster kan användas utan registrering och vi lagrar ingen känslig information såsom personbeteckning (personnummer) och betal- eller kreditkortsnummer.

Uppgifter från användning av våra tjänster (icke-personlig information) 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Hur använder vi informationen om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera bättre tjänster. Personuppgifter kan användas för identifiering av användare och för att göra våra tjänster mer individuellt anpassade, interaktiva och användarvänliga. Vi kan bland annat tillhandahålla tjänster för olika plattformar, rekommendera innehåll som eventuellt intresserar dig samt visa anpassat innehåll för dig i våra tjänster. Dessutom kan personuppgifter användas för att svara på förfrågningar samt för att:

Då vi behandlar personuppgifter ser vi till att behandlingen står i rätt proportion till det ursprungliga ändamålet.

På vilka grunder behandlar vi personuppgifter?

Vi håller dina personuppgifter konfidentiella. Endast de av våra arbetstagare, som genom sitt arbete har rätt att behandla personuppgifter, har rätt att använda systemet innehållande personuppgifter. Förbudet mot att utnyttja och röja informationen gäller hela vår personal. Uppgifterna insamlas i databaser som är skyddade genom brandmurar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem är belägna i låsta utrymmen och endast vissa på förhand utvalda personer har tillgång till utrymmena.

Vi instruerar vår personal som deltar i behandlingen av personuppgifter om korrekt behandling av personuppgifter. Dessutom säkerställer vi kontinuerligt personalens tillräckliga expertis.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Behandlas uppgifter utanför EU och EES?

Som regel överför eller lämnar vi inte ut information till tredje part utanför EU eller EES. Om vi emellertid överför data utanför EU eller EES, till exempel i situationer där vår tjänsteleverantör är lokaliserad utanför EU eller EES, kommer vi att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter, bland annat genom att komma överens om frågor som rör sekretess och hantering av personuppgifter enligt de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och genom att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

På vilket sätt använder vi cookies?

Findit använder kakor (cookies) för att tillhandahålla och utveckla vår webbplats och tjänster samt för att personanpassa innehåll. Våra webbsidor kan också innehålla kakor från fristående externa parters exempelvis i anslutning till olika annonseringsplattformar.

Vår cookiepolicy beskriver närmare hur vi använder kakor och hur du kan begränsa användningen av dem.

Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar din personliga information så länge du använder våra tjänster. Vi lagrar faktureringsuppgifter i 10 år, vilket krävs enligt skattelagstiftningen, som kan användas för audition eller annat juridiskt ändamål.

Information som du själv skapat i form av annonser behandlas enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Dessa uppgifter lagras i maximalt 12 månader efter att annonsen upphört att visas, dvs då annonstiden utgått eller när du själv tagit bort annonsen.

Om du vill att dina personuppgifter ska tas bort, uppdateras eller ändras, vänligen kontakta oss. 

Tillgång till din information och rättelse

Du har rätt att begära en kopia av den information vi upprätthåller om dig. Om du vill ha en kopia av några eller alla dina personuppgifter, vänligen mejla oss på support@findit.se. Vi tillhandahåller denna information kostnadsfritt.

Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.

Vi ber dig uppmärksamma att vi beträffande vissa uppgifter har en lagstadgad skyldighet att lagra dina faktureringsuppgifter relaterade till inköp av produkter och tjänster i 10 år, vilket krävs enligt nuvarande skattelagstiftning.

Ändringar i vår Dataskyddsbeskrivning

Vi håller vår dataskyddsbeskrivning under regelbunden granskning och förbehåller oss därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på vår webbplats. Vi följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Denna dataskyddsbeskrivning uppdaterades senast den 21 September 2020.

Registeransvarig

Find it Finland Ab
Fo-nummer: 3127071-6
Solfvägen 213
65450 SOLF
FINLAND

Hur kontaktar du oss?

Kontakta vår kundtjänst om du har några frågor om vår dataskyddsbeskrivning eller information vi håller om dig.

Har du övriga frågor kan du även kontakta oss via e-post: support@findit.se eller genom att skriva till oss på ovanstående adress (registeransvarig).